Bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão

Cập nhật lúc 09:31, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 6-7-2017, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2334/VPUBND-XDCB truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp để phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để thực hiện Công văn 1432/CĐ-BXD ngày 23-6-2017 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai biện pháp bảo đảm an toàn khi có bão lũ xảy ra đối với công trình hồ, đập trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hướng dẫn triển khai biện pháp bảo đảm an toàn khi có bão lũ xảy ra đối với công trình đang khai thác sử dụng, công trình đang triển khai thi công trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch cảnh báo, hỗ trợ, sơ tán người dân đến địa điểm có công trình xây dựng kiên cố, an toàn khi có bão lũ xảy ra.

A.T
 

,
.
.
.