Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia

Cập nhật lúc 15:19, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-7, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1214/UBND-KTN về việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5498/VPCP-CN ngày 29-5-2017 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn điện, trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải; từ đó vận động nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ, tố giác tội phạm, tránh những hành vi xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện.

Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp-PTNT, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường khi thẩm định các dự án xây dựng công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi cần lưu ý đến khoảng cách an toàn cho phép của đường dây đến các bộ phận của công trình, không để công trình vi phạm khoảng cách an toàn.

Hệ thống điện cao thế quốc gia đi qua trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống điện cao thế quốc gia đi qua trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; tổ chức kiểm tra sau cấp phép nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Khi giao đất, cấp đất cần lưu ý trừ phần diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện theo quy định; tăng cường sự phối hợp với đơn vị quản lý lưới điện để thực hiện đồng bộ, đúng quy định việc cấp đất, giao đất trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và chính quyền cấp xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, nhất là những nơi đường dây truyền tải đi qua có độ võng thấp, gần các khu dân cư, các công trình văn hóa, khu di tích…

Truyền tải điện Quảng Bình, Chi nhánh điện cao thế Quảng Bình tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chặt tỉa, phát quang hành lang lưới điện, không trồng cây, cơi nới xây dựng các công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng kéo dài gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn vận hành của hệ thống truyền tải.

Công ty Điện lực Quảng Bình và các chủ đầu tư trước khi thi công các công trình điện trên địa bàn phải lấy ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để thống nhất về địa điểm xây dựng, hướng tuyến đường dây phù hợp các quy hoạch phát triển điện lực, giao thông, xây dựng… Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư báo cáo chính quyền sở tại và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp quản lý.

Công an tỉnh tổ chức lực lượng nắm tình hình an ninh trật tự, đề ra các biện pháp phòng ngừa và điều tra truy xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn hệ thống điện truyền tải quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nói trên.

M.V
 

,
.
.
.