Sở Giáo dục - Đào tạo: Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo

Cập nhật lúc 14:20, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Như việc một thầy giáo ở Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch đánh vợ chồng hai cụ già nhập viện, đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, gây bức xúc trong xã hội.
 
Nhằm ngăn chặn không để xảy ra vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Trưởng phòng GD - ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc; Giám đốc Trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện khẩn trương tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường nề nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
 
Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm đạo đức nhà giáo và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.
 
Kịp thời báo cáo Sở GD - ĐT, các cấp có thẩm quyền nếu có sự việc xảy ra và việc xử lý của lãnh đạo đơn vị.
 
“Trưởng phòng GD - ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc; Giám đốc Trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD - ĐT khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo” - ông Đinh Quý Nhân nhấn mạnh.
 
Đồng thời, Sở GD - ĐT cũng đã có Công văn số 662/SGDĐT-TCCB yêu cầu Trưởng phòng GD - ĐT huyện Quảng Trạch kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm túc giáo viên vi phạm theo thẩm quyền.
Nội Hà
,
.
.
.