13 tỉ đồng hỗ trợ người dân Quảng Bình tiếp cận Internet

Cập nhật lúc 17:06, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)

Quảng Bình là một trong 40 tỉnh được Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ (Dự án BMGF-VN) hỗ trợ người dân nông thôn tiếp cận máy tính và Internet với tổng số kinh phí là 13.409.585.652 đồng. Hội nghị tổng kết hiệu quả hoạt động của dự án do Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Ban quản lý dự án vừa diễn ra tại địa phương.

Theo đó, Dự án BMGF-VN được triển khai tại 39 điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có 16 điểm thư viện công cộng (bao gồm 1 thư viện tỉnh, 6 thư viện huyện, 9 thư viện xã) và 23 điểm bưu điện văn hóa xã. Thư viện tỉnh được lắp đặt 40 bộ máy vi tính cho phòng truy nhập internet, phòng đào tạo và 1 máy in; 6 thư viện huyện mỗi thư viện huyện được lắp đặt 10 bộ máy vi tính và 1 máy in; 9 thư viện xã mỗi thư viện xã được lắp đặt 5 bộ máy vi tính và 1 máy in; kết nối hệ thống mạng nội bộ phòng máy, lắp đặt miễn phí đường truyền internet, hỗ trợ 70% cước phí sử dụng trong thời gian hoạt động.

Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia ngày hội internet.
Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia ngày hội internet.

Đối với 23 điểm bưu điện-văn hóa xã, lắp đặt mỗi điểm 5 bộ máy vi tính và 1 máy in; kết nối hệ thống mạng nội bộ phòng máy, lắp đặt đường truyền internet mạng VNPT, hỗ trợ 50% phí đường truyền internet trong thời gian thực hiện dự án.

Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án đã tạo cơ hội cho người dân ở các khu vực vùng sâu, vùng xa tiếp cận với công nghệ thông tin; tìm kiếm và khai thác thông tin qua máy tính và Internet, phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất, học tập, giải trí, đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách về sử dụng máy tính và truy nhập internet giữa khu vực thành thị và các vùng nông thôn, miền núi.

Thông qua khai thác hiệu quả thông tin từ các điểm truy nhập internet công cộng, rất nhiều người dân, hộ gia đình đã chuyển đổi cách làm ăn, thay đổi vật nuôi, cây trồng, phương thức sản xuất, tiến lên làm giàu chính đáng, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. Dự án cũng đã thu hút nhiều học sinh đến làm quen với máy tính và truy nhập internet phục vụ cho mục đích học tập trên mạng và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.

Việc triển khai Dự án BMGF-VN tại các xã còn góp phần thực hiện tiêu chí số 08-tiêu chí bưu điện trên địa bàn tỉnh, là một trong 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

,
.
.
.