Tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012

Cập nhật lúc 07:35, Thứ Năm, 03/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-4, UBND tỉnh đã có Chỉ thị  số 442/CT về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường  năm 2012, nội dung như sau:

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay đã được nhân dân tỉnh ta tích cực hưởng ứng và đem lại những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi chất lượng cuộc sống của nhân dân toàn tỉnh nói chung, trong đó có nhân dân vùng nông thôn.

Năm 2012, Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn được Quốc hội quyết định là một trong 16 Chương trình MTQG của giai đoạn 2012 - 2015, đồng thời cũng là giai đoạn hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam cam kết với thế giới.

Thực hiện Công văn số 257/TCTL-QLNN ngày 29-3-2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động toàn dân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến ngày 6-5-2012 bằng các hoạt động:

- Treo thông điệp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2012 (chọn một trong số các thông điệp theo phụ lục đính kèm công văn này); vận động cán bộ, nhân dân tham gia làm tổng vệ sinh nơi làm việc, địa bàn cư trú, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, làm sạch đường làng ngõ xóm...

- Phát động phong trào thường xuyên chăm sóc và trồng thêm cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới".

- Phát động nhân dân cùng tham gia xây dựng, sửa chữa, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình, công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sau đầu tư và kiểm soát chất lượng nước; tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình, xử lý phân, nước thải, rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

3. Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh ra quân lao động làm vệ sinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và VSMT trong thời gian thực hiện Tuần lễ.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh đưa tin, phóng sự về hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh (Trung tâm Nước sạch và VSMT) theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quá trình thực hiện Tuần lễ Nước sạch và VSMT trên địa bàn.


 

,
.
.
.