Bình đẳng giới - cần sự chung tay của cộng đồng

Cập nhật lúc 07:56, Thứ Năm, 08/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm gần đây cùng với sự phát triển chung của xã hội, vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ta cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Thể hiện rõ nhất là vai trò phụ nữ đang từng bước được đề cao trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế- xã hội. Công tác triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm với nhiều hoạt động lồng ghép chỉ tiêu bình đẳng giới trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua công tác tập huấn.

Thực hiện quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2011, đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch triển khai đôn đốc thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Các cấp Hội Phụ nữ đã quan tâm chăm lo, giáo dục bồi dưỡng phẩm chất cho chị em phụ nữ, phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị liên quan để phổ biến, hướng dẫn cho hội viên về kiến thức pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội, nâng cao kiến thức mọi mặt, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; cuộc thi "Kiến thức pháp luật và gia đình trong nữ công nhân viên chức lao động" và cuộc vận động "Phụ nữ Quảng Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thu hút sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ tỉnh nhà, tạo nên niềm tin cùng khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ.

Phụ nữ trong ngày hội. Ảnh: V. Thái
Phụ nữ trong ngày hội. Ảnh: V. Thái

Đi đôi với các phong trào thi đua là sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Luật Bình đẳng giới được đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả. Hội LHPN tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình... thu hút 333.651 lượt chị tham gia. Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 744 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tuyên truyền Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy... với 126.840 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng mỗi tháng một chuyên mục "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Bình", phối hợp với Báo Quảng Bình và các cơ quan thông tin đại chúng đưa hàng trăm tin, bài có chất lượng về chủ đề liên quan tới bình đẳng giới. Trong năm đã xuất bản được 8000 cuốn thông tin về Bình đẳng giới.

Thực tiễn cho thấy công tác vận động phụ nữ và công tác phụ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm, nhất là vấn đề chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tập trung từ khâu lãnh đạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ các cấp. Từ việc bổ sung nguồn cán bộ nữ thông qua công tác nhân sự tại đại hội Đảng bộ các cấp đến việc kiện toàn bố trí lại đội ngũ cán bộ địa phương, cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến tích cực. Phụ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay ở tỉnh ta, cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là 3 đồng chí, cấp huyện 41 đồng chí, cấp cơ sở 702 đồng chí. Tỷ lệ nữ công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp ngày càng tăng.

Hiện nay toàn tỉnh có 441 công chức nữ, có 9.822 viên chức nữ. Tỷ lệ nữ là giám đốc doanh nghiệp chiếm 18,5% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có khoảng 20% cán bộ công chức, viên chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đội ngũ nữ cán bộ có trình độ đại học tăng cường làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Minh Hóa gồm 7 đồng chí. UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2011, trong đó không phân biệt giới tính để tạo cơ hội bình đẳng trong lao động, việc làm và tăng tỷ lệ nữ trong các ngành, các cấp của tỉnh. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên nữ cũng được các cấp ủy Đảng thường xuyên chăm lo tạo điều kiện, nhất là việc bồi dưỡng phụ nữ ưu tú để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Bình đẳng giới thể hiện rõ trên lĩnh vực kinh tế lao động. Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực khai thác các dự án hỗ trợ khuyến khích phát triển doanh nghiệp nữ; tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với nữ giới như thêu ren, làm nón, làm chổi đót, làm nấm với 1.380 lớp, thu hút 12.706 chị tham gia; xây dựng 734 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ chế biến hải sản nâng tổng số lên 3717 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức các lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, chế biến hải sản cho 76.510 chị. Hội phối hợp các ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động- Thương binh và Xã hội đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm mới cho 5283 chị.

Bình đẳng giới ghi được bước tiến mới ở quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên trong tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ đạt trình độ cao đẳng  60%, đại học  36 %, thạc sĩ và tiến sĩ  26 %. Tỷ lệ nữ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tăng lên rõ rệt, có 35 nữ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 48 nữ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 4 cán bộ nữ được cử đi học quản lý nhà nước chương trình cao cấp. Bên cạnh đó, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng bãi ngang vùng sâu vùng xa cũng được xóa mù chữ, từng bước tiếp cận với sự tiến bộ chung của nữ giới.

Bình đẳng giới còn được thể hiện từ việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với ngành Y tế triển khai truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; tập huấn tư vấn kiến thức làm mẹ nuôi dạy con cho 23.380 bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại địa phương; thực hiện các chính sách lao động nữ như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản, an toàn lao động. Việc nâng cao chất lượng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe sinh sản, chương trình tiêm chủng cho phụ nữ phòng chống các căn bệnh xã hội đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể.

Tuy nhiên vẫn còn không ít tồn tại, khó khăn trên lĩnh vực này. Tâm lý trọng nam khinh nữ còn biểu hiện rõ ở một số vùng nông thôn vùng sâu vùng xa. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chưa thấy hết vai trò vị trí của phụ nữ, thiếu tin tưởng vào năng lực của phụ nữ, chưa chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan tới phụ nữ. Nhiều cơ quan, ban, ngành chưa thành lập được Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ nên công tác chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn.

Tỷ lệ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp còn thấp chưa tương xứng với yêu cầu về cán bộ nữ thời kỳ mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ chuyển biến còn chậm, chất lượng quy hoạch còn thấp, việc chỉ đạo tạo nguồn cán bộ nữ còn nhiều hạn chế. Việc cụ thể hóa những chủ trương chính sách về công tác phụ nữ, cán bộ nữ ở một số nơi còn thiếu đồng bộ. Vấn đề việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số chính sách khác liên quan tới quyền lợi của phụ nữ chưa được quan tâm thực hiện đúng theo quy định.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tại tỉnh ta, các cấp các ngành hữu quan cùng toàn xã hội cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lớn, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân. Đưa nội dung bình đẳng giới vào giảng dạy trong các trường học.  Làm tốt công tác tham mưu cơ chế chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong chính sách, chương trình, chiến lược, kế hoạch công tác hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung việc bảo đảm  bình đẳng giới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách của tỉnh.

Với tất cả những gì đã và đang thực hiện, hy vọng việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới ở tỉnh ta sẽ thu được nhiều thành tựu mới vào những năm tới.

                                                                                                    Phan Hòa  

,
.
.
.