Minh Hóa, ơi Minh Hóa!

Cập nhật lúc 08:01, Thứ Bảy, 12/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Mít chín rơi vàng đất
Ổi thơm treo đầy hè
Bốn mùa ong làm mật
Mãi quẩn quanh vườn chè
 
Mưa Lào trên đất Việt
Giếng lọc nằm cạnh khe
Đường bậc thang ngoắt ngoéo
Gót chân mòn cầu tre
 
Nào đâu xưa Hang Khái
Thủy điện ai nằm kề
Hồ Ba Nương nước ngọt
Ruộng khắp nơi đón về
 
Nơi các anh trấn giữ
Biên giới chung cánh rừng
Xưa có người Rục ở
Chỗ hang sâu tận cùng
 
Làng cách làng mấy núi
Giọng mỗi vùng khác nhau
Nhưng tình yêu sông núi
Vẫn đỏ chung một màu
 
Minh Hóa, ơi Minh Hóa !
Đất rộng mà người thưa
Một mình em mấy suối
Gội tóc thơm bốn mùa…
 
Lý Hoài Xuân
,
.
.
.