Thị trấn Kiến Giang: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Cập nhật lúc 07:29, Thứ Bảy, 15/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đáp ứng quá trình đô thị hoá, hướng tới xây dựng thị xã Kiến Giang trong tương lai, thị trấn Kiến Giang tập trung đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

Sau khi được công nhận lên đô thị loại IV, thị trấn Kiến Giang không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu  trên các lĩnh vực. Điển hình là việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, góp phần thay đổi quy mô, chất lượng đô thị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tầm vóc của thị trấn Kiến Giang - đô thị hiện đại, văn minh ngày càng thể hiện rõ nét. Không gian đô thị được mở rộng, xanh mát, kết hợp làm nơi tập luyện thể dục, thể thao cho cộng đồng dân cư xung quanh. Hệ thống giao thông, biển báo an toàn được đầu tư đồng bộ, nếp sống văn minh giao thông đô thị được coi trọng. Hoạt động vệ sinh môi trường được bảo đảm, ý thức tự giác trong công tác bảo vệ môi trường trở thành nếp sống, thói quen của nhân dân. Nhiều tuyến đường, khu dân cư trở thành hình mẫu cho tiêu chí sáng - xanh - sạch đẹp như: Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Nguyễn Trãi...

Tuy nhiên để có thể phát triển thành thị xã trong tương lai, thị trấn Kiến Giang cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị bằng những giải pháp mới. Theo chủ trương, giai đoạn 2017-2020, chính quyền và nhân dân thị trấn phấn đấu xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh tương xứng với đô thị văn minh, hiện đại. Thị trấn chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đổi mới các biện pháp quản lý, duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình lịch sử - văn hóa, di sản phi vật thể, nhất là hò khoan Lệ Thủy; đề ra mục tiêu xây dựng 100% số tổ dân phố đạt chuẩn “văn minh đô thị” và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động, dịch vụ văn hóa, lễ hội, từng bước xóa bỏ những hủ tục không còn phù hợp; tập trung quy hoạch, chỉnh trang đô thị và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, sáng - xanh - sạch đẹp...

Một góc thị trấn Kiến Giang.
Một góc thị trấn Kiến Giang.

Để đạt những mục tiêu trên, thị trấn Kiến Giang đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tạo bước chuyển biến mới về thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị một cách sâu rộng, đồng bộ trong các tầng lớp nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của chủ trương, nhằm tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, từng bước hình thành ý thức văn minh trong mỗi người dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng đô thị.

Việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở thị trấn Kiến Giang là bước đi thiết thực nhằm định hướng cho chính quyền và nhân dân những hành động cụ thể trong việc ứng xử văn minh trong giao tiếp đô thị. Thành công của chủ trương này là nền tảng vững chắc trong việc xây dựng, phát triển thị trấn Kiến Giang trở thành đô thị năng động, hiện đại và văn minh.

Vân Anh
(Đài TT – TH Lệ Thủy)

,
.
.
.