• Vai trò của Công đoàn trong Hiến pháp 2013 Vai trò của Công đoàn trong Hiến pháp 2013
  10:36, Thứ Hai, 28/07/2014 (GMT+7)

  (QBĐT) - Những ngày này người lao động và tổ chức Công đoàn đang tổ chức nhiều phong trào thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2014). Đồng thời vui mừng đón nhận, triển khai thực hiện bản Hiến pháp năm 2013, với những nội dung được sửa đổi bổ sung rất đầy đủ về tính chất, vai trò, chức năng của Công đoàn trong thời kỳ mới.

  ,
 • Triển khai đồng bộ các biện pháp thi hành Hiến pháp năm 2013

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

  ,
 • Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp

  (QBĐT) - Khi Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, cả nước nói chung, đồng bào DTTS nói riêng được tiếp thêm sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối Đại đoàn kết các dân tộc Viêt Nam.

  ,
 • Hiến pháp năm 2013 với việc đổi mới giáo dục và đào tạo

  (QBĐT) - Một trong những nội dung quan trọng trong Hiến pháp năm 2013 là những quy định về giáo dục và đào tạo, điều đó thể hiện qua khẳng định: "Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập" (Điều 39)...

  ,
 • Hiến pháp 2013 và quan điểm phát triển kinh tế

  (QBĐT) - Về phát triển kinh tế, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định đường lối, nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế nước ta là nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  ,
 • Bộ CHQS tỉnh: Triển khai thi hành Hiến pháp

  (QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cho cán bộ chủ trì các cơ quan đơn vị trong LLVT tỉnh.

  ,
 • Triển khai thi hành Hiến pháp 2013

  (QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo và UBND tỉnh, ngành Giáo dục-Đào tạo đã lập kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

  ,
 • Những điểm mới cần quan tâm trong tổ chức thi hành Hiến pháp

  (QBĐT) - Quốc hội được nhân dân giao cho thực hiện một số quyền lập hiến như thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp, Hiến pháp với kỹ thuật lập hiến khoa học và có nhiều đổi mới, vừa kế thừa những nhân tố hợp lý của kỹ thuật lập hiến nước ta, vừa kế thừa kỹ thuật lập hiến của nhân loại.

  ,
 • Lập Hội đồng tư vấn thẩm định việc triển khai Hiến pháp

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  ,
 • Hội nghị giới thiệu, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho báo cáo viên, tuyên truyền viên Trung ương và cấp tỉnh

  (QBĐT) - Ngày 5-4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho báo cáo viên, tuyên truyền viên Trung ương và cấp tỉnh.

  ,
.
.
.
.
.
.