Ngành Y tế Quảng Bình đẩy mạnh công tác dân vận

Cập nhật lúc 08:40, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận.

Đảng bộ Sở Y tế quán triệt học tập các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác dân vận
Đảng bộ Sở Y tế quán triệt học tập các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác dân vận.

Các đảng viên tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt một số nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Sau hội nghị, các tổ chức cơ đảng trực thuộc sẽ cụ thể hóa những nội dung đã được tiếp thu để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác của các cơ quan, đơn vị.

Nh.V-L.H
 

,
.
.
.