Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 13-6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đảng viên (ĐV) mới khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lớp bồi dưỡng LLCT khóa VII cho ĐV mới.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Lớp bồi dưỡng LLCT cho ĐV mới khóa VII được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 22-6. Tham dự lớp học có 105 ĐV mới đến từ 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Xuyên suốt khóa học, ĐV mới sẽ được những giảng viên giàu kinh nghiệm truyền đạt những chuyên đề cơ bản: chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; không ngừng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng LLCT cho ĐV mới với trên 700 ĐV đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

T.Long

 
 

,
.
.
.