Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân

Cập nhật lúc 08:17, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong hai ngày 9 và 10-5, Hội Nông dân huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Bố Trạch cùng 177 đại biểu đại diện cho trên 43.000 hội viên nông dân toàn huyện.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phan Văn Gòn trao tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phan Văn Gòn trao tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền cùng với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân nên tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Bố Trạch có nhiều chuyển biến tích cực, vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng ổn định kinh tế-xã hội của huyện.
 
Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn đã làm thay đổi nhận thức, cách làm của người nông dân. Hàng ngàn hộ nông dân mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng các mô hình phát triển mới, áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, năng động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
 
Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 20.239 hộ nông dân sản xuất giỏi, tăng 33,2% so nhiệm kỳ trước. Các cấp hội đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhiều hộ thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp vốn, giống, ngày công lao động và cách thức tổ chức, bố trí sản xuất. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội giúp đỡ 5.412 hộ nông dân thoát nghèo. 
 
Các cấp hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông mang tên hội, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện, đến nay toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng làng, xã và gia đình văn hoá, các cấp hội phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng, xã văn hoá. Toàn huyện hiện có 32.000 gia đình hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa.
 
Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Bố Trạch khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bố Trạch khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.
 
Theo đó, các cấp Hội Nông dân Bố Trạch phấn đấu tổ chức tốt 3 phong trào thi đua của hội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng liên doanh, liên kết, thu hút, tập hợp hội viên tham gia để trở thành nòng cốt, chủ thể trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bố Trạch khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 27 đồng chí và bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn tỉnh lần thứ X. Đồng chí Hoàng Văn Hùng tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Hương Trà
 
 
 
,
.
.
.