Sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"

Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh , đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố; Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn BB 996 đã hoàn thành làm điểm giảng bài giáo dục chính trị cho các đối tượng và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Nhìn chung, các địa phương, đơn vị đều bám sát Kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên nên quá trình làm điểm giảng bài giáo dục chính trị và tổ chức hội nghị sơ kết chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân mạnh, yếu đồng thời xác định được nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Đặc biệt, để góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị, các đơn vị đề xuất giải pháp tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền đạt, thay vì giáo viên thuyết trình bài giảng bằng việc gợi mở để cả học viên, giáo viên cùng nghiên cứu trao đổi; đồng thời đầu tư kinh phí trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ giảng dạy chính trị tại đơn vị cơ sở.

Lan Anh

,
.
.
.