Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới

Cập nhật lúc 14:27, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới.
 
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư và các báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.
Toàn cảnh hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới
Toàn cảnh hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới như: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-1-2018, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quyết định 963-QĐ/TU, ngày 22-12-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018, của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124, ngày 2-2-2018, của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên” và các nội dung Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.
 
Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Đ.N
 
 
 
 
,
.
.
.