Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh: Nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Cập nhật lúc 12:13, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy bổ nhiệm đồng chí Võ Xuân Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời giữ chức Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Võ Xuân Bình sẽ xác định được trọng trách, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Ban giám đốc để điều hành hoạt động trung tâm đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Việc nhất thể hóa Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là chủ trương nhằm hiện thực hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cấp ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Văn Hải
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lệ Thủy)

* Huyện ủy Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố quyết  định Giám đốc, Phó GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Huyện ủy Quảng Ninh đã tiến hành thực hiện theo công văn, hướng dẫn. Ngày 30-3-2018, Huyện ủy Quảng Ninh đã ra Quyết định số 341 – QĐ/HU về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Quyết định số 340- QĐ/HU về việc phân công công tác đối với cán bộ.

Theo đó, đồng chí Phạm Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đồng chí Nguyễn Trường Vĩnh, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được phân công giữ chức Phó giám đốc thường trực Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Ninh kể từ ngày 1-4-2018.

Tại lễ công bố các quyết định, đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh đã phát biểu giao nhiệm vụ và yêu cầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ổn định công tác tổ chức, phân công công việc theo vị trí; thống nhất sự lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn.

Duy Hiền
(Đài TT-TH Quảng Ninh)


 

,
.
.
.