Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác dân vận

Cập nhật lúc 05:33, Thứ Bảy, 28/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Do vậy cần phải được tổ chức một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đều quán triệt, nắm vững và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị được giao phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Hội LHPN tỉnh quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, văn bản cụ thể hóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Chỉ thị số 18 ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); Kế hoạch số 62 ngày 4-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); Quyết định số 99 ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quyết định số 963 ngày 22-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 21, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124 ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và những điểm mới trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở các cấp ủy, địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu, sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội chỉ đạo cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi địa phương, đơn vị phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực.

N.M

 

,
.
.
.