Tuyên Hóa: Quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Cập nhật lúc 10:35, Thứ Bảy, 10/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên mở rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đồng chí là bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy đã được quán triệt nội dung chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, người cán bộ cách mạng phải luôn rèn luyện phong cách tư duy khoa học; phải luôn nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và giữ nghiêm kỷ luật; phải thực sự nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc...

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề được học tập, Huyện ủy Tuyên Hóa yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhanh chóng triển khai quán triệt, học tập tại đảng bộ, chi bộ mình; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập. làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Văn Tư

,
.
.
.