Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật lúc 15:22, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cho các cụm, khối thi đua ký giao ước thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc” và Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2018).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 1820/KH-UBND ngày 27-10-2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, chú trọng đến công tác xét khen cao, khen bậc cao năm 2018 và xét khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nh.V

 

,
.
.
.