Huyện ủy Quảng Ninh: Ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

Cập nhật lúc 15:10, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 1-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị.
Đại diện Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh chứng kiến các cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ký cam kết trong thực hiện nhiệm vụ
Đại diện Thường trực Huyện ủy chứng kiến các cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ký cam kết trong thực hiện nhiệm vụ
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, ngày 28-3-2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quy định số 02-QĐ/HU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Để thực hiện nghiêm túc quy định này, yêu cầu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý phải ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ lúc ban hành Quy định số 02 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức 3 đợt ký cam kết trách nhiệm với 302 đồng chí, trong đó: đợt một có 244 đồng chí, đợt hai 32 đồng chí, đợt ba 26 đồng chí.
 
Trong đợt 4 này, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm với 32 đồng chí, trong đó có 21 đồng chí mới bổ nhiệm lần đầu, một số đồng chí thay đổi công tác.
 
Hương Trà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
,
.
.
.