Bố Trạch: Phấn đấu trên 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Cập nhật lúc 13:51, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 2-2, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2017, cấp ủy các cấp đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo; từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ, tuyên truyền, vận động và công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng; tăng cường công tác dân vận, tập trung thực hiện các nội dung năm dân vận chính quyền, dân vận trong công tác tôn giáo.

Nhờ đó, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn bảo đảm vai trò lãnh đạo đối với từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị. Về cơ bản, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trong năm, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã bồi dưỡng, kết nạp 339 đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức cho 404 đồng chí; xóa tên 19 trường hợp; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 1.668 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ huyện có 68 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 40 đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở với 10.991 đảng viên.

Năm 2017, có 34 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), chiếm 50%; 24 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 35,3%; 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,9%; 6 đơn vị yếu kém, chiếm 8,8%; 7 đơn vị đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát của  một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm; phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3-3,5%; trên 50% tổ chức cơ sở Đảng TSVM, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tặng giấy khen cho 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Lê Mai

 

,
.
.
.