Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới

Cập nhật lúc 15:43, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-1, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai kịp thời, có chất lượng các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo đảm yêu cầu, đúng thời gian và chất lượng cao. Ban đã thẩm định, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh và lớp dự nguồn bí thư cấp uỷ xã.

Cùng với việc tham mưu hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Ban đã tham mưu thành lập các đoàn giám sát và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau 1 năm thực hiện Quy định 01, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghiêm khắc xử ký 10 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, cấp huyện 8 trường hợp, cấp cơ sở 10 trường hợp, đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển... được thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác quản lý, sử dụng biên chế, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ… có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, đội ngũ đảng viên… được thực hiện hiệu quả.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tình hình công tác bảo vệ chính trị năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và tiến hành thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra là rất nhiều, đòi hỏi cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức cấp ủy các cấp phải nỗ lực phấn đấu, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, tạo chuyển biến thực sự về chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018, trong đó lưu ý: tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong ngành tổ chức xây dựng Đảng phải ”vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm và nói không với tiêu cực”, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại hội nghị, có 8 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

,
.
.
.