TP. Đồng Hới: Năm 2017 có 14/16 cơ sở xã, phường đạt vững mạnh toàn diện

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở năm 2017.

Năm 2017, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành thành phố Đồng Hới đã quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Năm qua, kinh tế của thành phố có sự tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Kết quả phân loại năm 2017, thành phố có 14/16 cơ sở xã, phường đạt vững mạnh toàn diện,  tỷ lệ 87,5%;  4/4 cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt khá.

Năm 2018, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh.

Nguyễn Đào

 

,
.
.
.