Tổng kết phong trào thi đua Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

Cập nhật lúc 08:39, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-1, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Toàn cảnh hội nghị.
Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2017, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình trước những diễn biến phức tạp nảy sinh từ sự cố môi trường biển, tình hình tôn giáo…
 
Hoạt động và các phong trào thi đua của các đơn vị trong khối có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu đột phá, hướng đến mục tiêu vì lợi ích thiết thân của hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Khối đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, công tác, sản xuất; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện cho các cấp trực thuộc hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của địa phương…
 
Triển khai phong trào thi đua năm 2018, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ, hoạt động của từng đơn vị; đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, phương thức hoạt động; tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 
Phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và các ngày lễ lớn của đất nước, của các tổ chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Thi đua Khen thưởng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chọn Tỉnh đoàn làm trưởng Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2018.
 
Đ.V
 
,
.
.
.