Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Cập nhật lúc 15:27, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 4-1, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Năm 2017, NHCSXH tỉnh đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tích cực phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là năm có nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương bổ sung lớn nhất từ trước đến nay với 6,15 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2016; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,10%, thấp nhất từ trước đến nay. Theo đó, nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, tăng trưởng dư nợ theo sát kế hoạch đã được thông báo, thực hiện đạt kế hoạch khoán tài chính Trung ương giao, tổ chức mạng lưới, giao dịch xã hội được củng cố.

Theo kết quả khảo sát hiệu quả vốn đầu tư năm 2017 cho thấy, vốn tín dụng của NHCSXH đã giúp cho 7.703 hộ thoát nghèo; 73.158 hộ có đời sống cải thiện hơn trước; tạo việc làm cho hơn 1.235 lao động; hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; 1.600 lượt hộ gia đình được vay vốn để trang trải cho học sinh, sinh viên học tập; gần 7.500 hộ gia đình được vay vốn sửa chữa và xây mới công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và xây nhà ở phòng tránh bão lụt…

Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH và đại diện Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã đã thảo luận về những khó khăn trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2017 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà NHCSXH tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, NHCSXH tỉnh và Ban đại diện các cấp bám sát chỉ đạo của NHCSXH Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội… để đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ sát đúng với tình hình thực tế; phấn đấu mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, NHCSXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên tham mưu cho Ban đại diện HĐQT các cấp nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động theo quy chế, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; giao chỉ tiêu tín dụng và chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình cho vay…

Nhân dịp này, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu UBND huyện, thị xã thực hiện đạt và vượt kế hoạch chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân đã có đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH tỉnh năm 2017.

                                                    Hiền Phương

,
.
.
.