Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận

Cập nhật lúc 14:46, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Bá Lũy, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại điểm cầu tỉnh ta
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).
 
Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. Chính quyền các cấp cũng chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
 
Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền”, trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sẽ thực hiện là: Ban Dân vận Trung ương và các địa phương phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc có tôn giáo; các lực lượng làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: việc cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; chưa đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến, tư tưởng của nhân dân. Chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong tình hình mới; một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận, chưa thực hiện dân chủ cơ sở, nhiều vấn đề bức bách của dân chưa được lắng nghe, xử lý kịp thời; bệnh quan liêu, xa dân, chưa đối thoại, chưa giải đáp những vấn đề nhân dân bức xúc vẫn còn xảy ra gây mất lòng tin với nhân dân...
 
Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, năm 2018, chủ để công tác là “Năm dân vận chính quyền”, vì vậy, các cấp chính quyền phải có chương trình hành động cụ thể; các bộ, ngành địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền nghĩa vụ của công dân nhằm đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp của người dân ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân; thực hiện tốt công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, qua đó giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân; đánh giá, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó lấy kết quả phục vụ nhân dân, sự hài lòng của nhân dân đối với cán bộ để làm thước đo; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 phải chăm lo tốt cho nhân dân, nhất là người nghèo, vùng bị thiên tai.
 
Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đ.Nguyệt
 
,
.
.
.