Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và công tác cải cách hành chính

Cập nhật lúc 14:41, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 3-1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Năm 2017, Sở Nội vụ đã bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, Sở đã tham mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn, thành lập một số tổ chức theo quy định gắn với rà soát, đổi mới, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, qua đó hạn chế tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
 
Việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như tổ chức hội thi "Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017"; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước... và một số hoạt động liên quan khác.
 
Các mặt công tác như xây dựng chính quyền, thanh tra, kiểm tra, thi đua-khen thưởng, quản lý Nhà nước về tôn giáo... được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đánh giá cao những kết quả mà Sở Nội vụ đã đạt được trong năm 2017, nhất là việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác cán bộ, tôn giáo, thi đua-khen thưởng... Đồng chí cũng lưu ý, Sở Nội vụ thời gian tới tập trung thực hiện nghiêm túc việc tinh giảm biên chế, chú trọng công tác cải cách hành chính và tham mưu để điều chỉnh lại chính sách sử dụng nhân tài của tỉnh phù hợp giai đoạn hiện nay.
 
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
 
Nh.V
 
 
,
.
.
.