Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật lúc 08:54, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 10-1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng năm 2018.
Đại diện Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho 7 tập thể đạt nhiều thành tích trong công tác KT,GS
Đại diện Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác KT,GS.
Năm 2017, được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT Huyện ủy và các ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức KT,GS nên UBKT Huyện ủy Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Trong đó, UBKT đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tập trung chỉ đạo UBKT 2 cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng tạo dư luận không tốt trong Đảng bộ và nhân dân.
 
Các cấp ủy trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác KT,GS, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cuộc KT,GS đã xác định đúng phương hướng, phương châm, có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Tuy nhiên, một số đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch KT,GS thiếu kịp thời và việc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch KT,GS còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc KT,GS chuyên đề còn ít nhất là đối với các lĩnh vực  nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm. UBKT cấp cơ sở chưa chủ động khảo sát, nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc khắc phục sửa chữa thiếu sót, tồn tại sau kết luận KT,GS chưa được thực hiện thường xuyên. 
 
Thời gian tới, cấp ủy và UBKT 2 cấp huyện Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác KT,GS; tổ chức thực hiện tốt công tác KT,GS theo Điều lệ Đảng qui định; tăng cường KT,GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là KT,GS các vấn đề bức xúc, nổi cộm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm" xảy ra ở địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu...
 
Hương Trà
 
,
.
.
.