Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiện đại hoá công tác Văn phòng cấp uỷ

Cập nhật lúc 14:45, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-1, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị triển khai công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2018. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Công Thuật trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể.

Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, cùng với hệ thống chính trị các cấp, Văn phòng cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ, có nhiều đóng góp quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Văn phòng cấp uỷ đã phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và Ban Thường vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tham mưu, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh; phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác đối ngoại…  Công tác tham mưu khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển 2016 và hậu quả bão số 10 năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Văn phòng cấp uỷ đã phối hợp với các ban, các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ và cấp uỷ các cấp thực hiện công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của các Hội nghị Trung ương (khoá XII) có nhiều đổi mới; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên. Cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm hành động của nhiệm kỳ 2015-2020 là “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các mặt công tác khác như công tác thông tin tổng hợp, tiếp công dân, xử lý đơn thư, công nghệ thông tin, văn thư, cơ yếu, lưu trữ, hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng… có nhiều chuyển biến tích cực.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp Thường trực cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ hoàn thành xuất sắc chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2018; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), làm tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; bám sát quy chế làm việc của Thường trực cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ để phối hợp tham mưu có hiệu quả hơn; chú ý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiện đại hoá công tác Văn phòng cấp uỷ.

Tại hội nghị, có 8 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ngọc Mai

 

 

 

,
.
.
.