Đại hội Công đoàn huyện Bố Trạch lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật lúc 16:30, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3 và 4-1, Công đoàn huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt.
Ban Chấp hành Công đoàn huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn huyện đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2017, tổng số công nhân, viên chức, lao động toàn huyện có 5.382 người, tăng 11,3% so với đầu nhiệm kỳ; đoàn viên công đoàn 5.142 người, chiếm 95,5%, tăng 11,9%, trong đó đảng viên 63,4%, trình độ trên đại học 1,56%, trình độ đại học, cao đẳng 73,1%.

Các cấp công đoàn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, đồng thời bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện để cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn ngày càng được đổi mới sát với cơ sở, gần với đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện của công đoàn được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy công nhân, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu mà Công đoàn huyện Bố Trạch đề ra trong nhiệm kỳ này là, phấn đấu thành lập 4-5 tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kết nạp mới 200 đoàn viên công đoàn; hàng năm công đoàn huyện đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt; 85% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn mới tham gia Ban Chấp hành được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phan Đức Thịnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn huyện Bố Trạch.

Lê Mai

 

 

,
.
.
.