Huyện ủy Quảng Ninh: Giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc 08:29, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa XXIV tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị mở rộng BCH Đảng bộ huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nên 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, sản xuất vụ đông-xuân được mùa, sản lượng lương thực tăng 4,07% so cùng kỳ và vượt kế hoạch; diện tích sản xuất vụ hè-thu vượt kế hoạch 3,6%; thu ngân sách đạt hơn 50 tỷ đồng (cao hơn so với cùng kỳ và đạt 58,8% kế hoạch).
 
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển được tập trung chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên; chỉ đạo thành công đại hội Đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2017-2020; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, chặt chẽ; công tác dân vận, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được quan tâm thường xuyên...
 
Tuy nhiên tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển còn gặp vướng mắc; thu ngân sách tuy đạt khá nhưng nguồn thu còn gặp khó khăn; việc nắm bắt thông tin, tình hình nhân dân có lúc chưa nhạy bén, có một số vấn đề nổi lên tham mưu xử lý còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có nơi thiếu thường xuyên...
 
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm, cụ thể: chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè-thu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là 2 xã Hiền Ninh và Duy Ninh; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện dự án FLC; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022...
 
Sau khi thực hiện quy trình, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Phạm Trung Đông, Huyện ủy viên, quyền Chủ tịch UBND huyện bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Hương Trà
 
,
.
.
.