Chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới

Cập nhật lúc 08:44, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 10-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra với 37/40 nhiệm vụ có thời hạn được hoàn thành.

Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng đầu tư nguồn lực, nhất là các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh; việc triển khai thi hành pháp luật, nhất là các luật có hiệu lực từ đầu năm và có hiệu lực từ ngày 1-7-2017 được thực hiện bài bản hơn; công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; công tác đăng ký và thống kê hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hóa; các địa phương đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân; hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm và đạt những kết quả tích cực…

Bên cạnh những kết quả đạt được một số bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng văn bản “nợ đọng” quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực vẫn còn nhiều; một số địa phương vẫn chưa chuyển đổi xong văn phòng công chứng từ 1 thành viên sang 2 thành viên theo quy định; chưa có giải pháp đột phá giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp đã kiến nghị: Hiện nay đã phân cấp cho UBND cấp xã và Tư pháp cơ sở giải quyết các hồ sơ, TTHC (mà trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp) thì nên giảm bớt các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp của UBND và công chức Tư pháp Hộ tịch cấp xã. Khắc phục tình trạng thêm chức năng nhiệm vụ nhưng không giao biên chế, kinh phí và điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia tiếp tục rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết, trả kết quả thông tin về án tích, tiếp tục giúp Sở, tiến tới không có trường hợp nào trả chậm hồ sơ cấp phiếu Lý lịch Tư pháp. Đề nghị tách tổ chức và nhiệm vụ cập nhật và khai thác, sử dụng dữ liệu LLTP khỏi nhiệm vụ QLNN của phòng Hành chính Tư pháp. Đồng thời báo cáo Chính phủ về thực trạng và đề xuất tiếp tục thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp" và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của TTCP về phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan Tư pháp, nhất là nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh CCTTHC, cần  thống nhất cách xác định quy định hiệu lực trong văn bản QPPL, đề nghị thực hiện quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành về  kinh phí triển khai thực hiện công tác PBGDPL đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Bên cạnh đồng tình với chủ trương, quan điểm xã hội hóa một số lĩnh vực bổ trợ Tư pháp như công chứng, thừa phát lại, giám định Tư pháp, đấu giá tài sản…Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp cân nhắc để có lộ trình, hình thức và biện pháp phù hợp, đồng thời trong mỗi lĩnh vực nên có tổ chức của nhà nước làm nòng cốt và một số đề xuất kiến nghị khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các ngành, đơn vị, địa phương cần bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trình Quốc hội và các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới, trong đó, chú trọng đến các luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước hoặc có tác động lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; quan tâm đến công tác tập huấn chuyên sâu nội dung cơ bản của các luật; rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với các luật; tập trung nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản Nhà nước …

Ngọc Hải

 

,
.
.
.