Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp

Cập nhật lúc 16:09, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-5, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2016, thống nhất các nội dung phối hợp triển khai năm 2017, do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết chương trình phối hợp với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Năm 2016, công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các sở, ban, ngành được mở rộng và có nhiều nội dung phối hợp khá phong phú, đa dạng, thiết thực với nhiệm vụ từng ngành sát với thực tiễn và đời sống nhân dân; hiệu quả, trách nhiệm phối hợp giữa mỗi bên được nâng cao, mối quan hệ công tác ngày càng chặt chẽ. Các cấp Mặt trận đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nội dung phối hợp khá đồng bộ và kịp thời. Quá trình chỉ đạo đã chú trọng tính hiệu quả và hướng về địa bàn cơ sở, khu dân cư.

Việc triển khai lồng ghép các chương trình phối hợp vào các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, làm chủ, tự quản tại cộng đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 12% (đầu năm 2017). Năm 2016, có 844/1.280 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hoá” và 179.969 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, thực hiện dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên môi trường, chống biến đổi khí hậu… được Mặt trận các cấp triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với địa bàn.

Với các kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình phối hợp đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp năm 2017. Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thực hiện dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ tài nguyên và môi trường; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp giữa Mặt trận và các sở, ban, ngành trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, xây dựng các kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp để các chương trình phối hợp thực sự nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tầng lớp nhân dân.

Về phía Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Thường trực tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, bức xúc của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà. 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã ký kết chương trình phối hợp với đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Đ.V

 
                                                                                                                                                                               
 
,
.
.
.