Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cập nhật lúc 15:46, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 7-4, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, năm 2016, công tác thông tin, tuyên truyền đã được các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện, từng bước được đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung. Các cấp Mặt trận đã chủ động nắm tình hình và phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trở thành phương tiện truyền thông quan trọng của các cấp Mặt trận, từng bước được nâng cao về chất lượng tin, bài. Trong hơn 2 năm, Ban Biên tập đã tiếp nhận và biên tập 229 tin, 60 bài; sưu tầm, biên soạn gần 500 tin, bài, hình ảnh hoạt động của Mặt trận.
 
Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; từ đó xây dựng sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giai đoạn 2014-2019; phối hợp với Đài PT-TH Quảng Bình, Báo Quảng Bình thực hiện tốt các chuyên trang, chuyên mục; nâng cao chất lượng của Trang thông tin điện tử UBMTTQVN tỉnh; tăng tỷ lệ đặt mua và đọc báo Đại đoàn kết.
 
Đồng thời, Mặt trận các cấp tăng cường nghiên cứu, nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền thông qua nghiên cứu, học tập từ các tài liệu tuyên truyền của Mặt trận và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền của Mặt trận.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn kỹ năng triển khai một số văn bản pháp luật liên quan đến việc cung cấp, sử dụng và vận hành trang Thông tin điện tử tổng hợp cũng như một số kỹ năng cơ bản về viết tin, bài.
 
Đ.V
,
.
.
.