Sớm ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

Cập nhật lúc 07:53, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 20-4, Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13-2-2017 của UBND tỉnh trên cơ sở kế thừa tổ chức bộ máy Quỹ phát triển đất tỉnh.

Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Hoạt động của quỹ nhằm mục đích huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án theo quy định của Nhà nước; đầu tư trực tiếp, cho vay và cho vay hợp vốn đối với các công trình, dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh; góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Quỹ được tổ chức theo mô hình hoạt động độc lập, gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm triển khai thực hiện để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt đông theo quy định, đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua những nội dung Hội đồng quản lý đã thảo luận.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận liên quan cần tham mưu, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình; ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện biên chế bộ máy nhân sự, xem xét bổ sung nhân sự bán chuyên trách; xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình tiếp nhận vốn…

Thanh Hải

 

,
.
.
.