Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cập nhật lúc 08:24, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là nội dung mà đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp tổng kết công tác biển đảo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 được tổ chức vào ngày 18-4. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Thông tin-Truyền thông, Nội vụ, Nông nghiệp-PTNT, Bộ CHQS tỉnh…
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2016, việc thực hiện công tác biển đảo tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các văn bản liên quan như Nghị quyết Trung ương (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2016, Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc, Kế hoạch công tác biển đảo năm 2016 của Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh…
 
Công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh, quốc phòng vùng ven biển, trên biển và hải đảo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng đã tổ chức 24 đợt/35 lượt tàu với 266 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm soát biển; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tại các cửa lạch, cửa sông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động trên biển.
 
Năm 2016, sự cố ô nhiễm môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân. Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vốn, khuyến công, khắc phục hậu quả nhằm từng bước ổn định tình hình đời sống, việc làm cho người lao động; đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình có tính chiến lược nhằm phát triển lâu dài kinh tế biển. Mặt khác, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực ven biển…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017, đó là: tiếp tục chủ động quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan về biển; tăng cường bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh, quốc phòng vùng ven biển, trên biển và hải đảo trên cơ sở nắm tình hình, chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch. Về phát triển kinh tế-xã hội, các địa phương, đơn vị sẽ phối hợp quản lý tốt hoạt động khai thác thủy sản, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Bình, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân dân trong quá trình tham gia bảo vệ biển đảo, tiếp tục tạo cơ chế phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển kinh tế biển.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh trong năm 2016; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2017, gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo đảm ổn định môi trường biển nhằm tạo tâm lý ổn định cho người dân tham gia phát triển kinh tế biển, nhất là phát triển du lịch biển; tăng cường giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương ven biển; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến khai thác nguồn lợi thủy sản; khôi phục các làng nghề, cơ sở chế biến thủy hải sản; có cơ chế hợp lý nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…
 
Nguyễn Hoàng
 
 
 
,
.
.
.