Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 41

Cập nhật lúc 17:14, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 20-3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 41.
 Toàn cảnh lễ khai giảng
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.
Tham gia khóa học có 85 học viên là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Trong khoảng thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 16 chuyên đề do Bộ Nội vụ quy định trong bộ tài liệu về “Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên” ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV, ngày 6-8-2013 và thực hiện 2 báo cáo thực tế.
 
Khóa học sẽ giúp các học viên trang bị các kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
 
Đ.N
 
 
,
.
.
.