Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Cập nhật lúc 14:56, Thứ Sáu, 06/01/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 6-1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng. Trong công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
 
Kết quả, năm 2016, có 67/67 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.703/3.823 đảng viên được tham gia học tập, tiếp thu các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua kênh truyền hình trực tuyến. 71/71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được triển khai học tập, quán triệt chuyên đề  năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tuyến với 99,52% đảng viên tham gia.
 
Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ. Đã có 55 thí sinh tham gia hội thi cấp Đảng bộ Khối.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có chất lượng. Năm 2016, Đảng đã có quyết định kết nạp 246 quần chúng ưu tú vào Đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 222 đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn. 67/67 cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 của một số tổ chức cơ sở Đảng vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, hạn chế như: chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở có mặt chưa sâu sát, có nội dung còn thiếu chặt chẽ; một số cấp ủy không tổ chức hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp hoặc tổ chức mang tính hình thức...
 
Năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả, chất lượng chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng-an ninh năm 2017...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp một số ý kiến như: tiếp tục triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua kênh trực tuyến; cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh; có hướng dẫn cụ thể trong việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo”; điều chỉnh một số tiêu chí khen thưởng, xếp loại cuối năm...
 
Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đ.N
 
 
 
 
,
.
.
.