Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cập nhật lúc 08:24, Thứ Bảy, 31/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 30-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính thời sự, cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thể hiện tầm nhìn và thái độ của Đảng ta là nghiêm khắc, dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, công khai nói rõ những mặt yếu kém, thẳng thắn chỉ ra nhưng biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng nêu trên đối với Đảng, đối với vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết một cách sáng tạo, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, học tập đầy đủ, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những công việc cần triển khai thực hiện, nhất là nhận diện và đánh giá đúng thực trạng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, kiên quyết phản bác, đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã được quán triệt các Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Buổi chiều các đại biểu đã được quán triệt Kết luận 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm về trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; về xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; về tổ chức thực hiện nghị quyết; và về công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Sau hội nghị này, các đại biểu viết bài thu hoạch với nội dung nhận thức về thực trạng, thời cơ và thách thức cùng những mục tiêu, giải pháp chủ yếu của các chuyên đề và có các đề xuất, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW trong thời gian tới.

 N.M

 

 

 

 

,
.
.
.