Ban Dân vận Tỉnh ủy-Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021

Cập nhật lúc 08:29, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 29-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết các nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết các nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021.
Chương trình phối hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.
 
Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã thống nhất 12 nội dung phối hợp, gồm: cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách... của UBND tỉnh về công tác dân vận để thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn về kinh tế-xã hội của tỉnh liên quan đến nhiều người dân, theo hướng đưa dân vận, mặt trận, đoàn thể tham gia và có trách nhiệm cùng với các cấp chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2015-2020, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân, có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, gần dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm dân tin”...
 
Về phương thức phối hợp, hai cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm phân công và nội dung chương trình để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả trong hệ thống của mình; hàng năm, hai bên xây dựng kế hoạch cụ thể và trong quá trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh thì lãnh đạo hai bên chủ động, kịp thời, thống nhất thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo, cung cấp tài liệu về chủ trương, chính sách; tham mưu để cụ thể hóa từng nội dung phối hợp thực hiện, đồng thời chọn một số việc cụ thể có tính xuyên suốt làm đòn bẩy để chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả chung.
 
Đ.N
.
 
 
,
.
.
.