Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng

Cập nhật lúc 14:30, Thứ Tư, 31/10/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 31-10, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 16 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh”. Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 16 của Thường vụ Tỉnh uỷ đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về vai trò, vị trí là hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; về chức năng, nhiệm vụ thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, nhiều cấp uỷ đảng đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng xây dựng, bổ sung sửa đổi kịp thời và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, của UBKT Đảng uỷ Khối. Cấp uỷ cơ sở đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp uỷ viên, xây dựng mối quan hệ giữa bí thư cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan, ban cán sự đảng, đảng đoàn; tăng cường vai trò của cấp uỷ, của đảng viên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, lãnh đạo các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất những ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn chỉ thị 16 CT/TU trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện chỉ thị 16 CT/TU, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Cấp uỷ cơ sở cần phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng phát huy tốt tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu; nắm vững và lãnh đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ gìn kỷ luật trong đảng.

                                                                                         Nguyễn Hoàng
 

,
.
.
.