Tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại

Cập nhật lúc 15:14, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-6-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1031/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại.
Tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh (KCB) theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao uy tín và khẳng định vị trí của mỗi một cơ sở KCB trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện chuyên môn kỹ thuật cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế; đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngườì nhà của người bệnh trong công tác KCB.

Các chỉ tiêu cụ thể được đề ra, đó là: Đến năm 2020, có 8/8 bệnh viện đạt bình quân từ mức 3 trong 5 mức bậc thang chất lượng; tăng tỷ lệ triển khai các kỹ thuật cùng tuyến tại cơ sở y tế; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% trạm y tế có đủ cán bộ và đảm bảo cơ cấu các chức danh theo quy định. Kế hoạch cũng phấn đấu đến năm 2020 có 90,6% trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; duy trì chỉ tiêu >8,5 bác sỹ/10.000 dân và đạt 1 dược sỹ đại học/10.000 dân vào năm 2020. Đặc biệt, phấn đấu không có tình trạng người bệnh nằm ghép trong thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở KCB có giường bệnh; 100% người bệnh đến KCB đều được nhân viên cơ sở tiếp đón, hướng dẫn tận tình và chu đáo; 100% các bệnh viện có cán bộ có trình độ chuyên khoa sâu theo tiêu chuẩn của bệnh viện hạng II...

Kế hoạch yêu cầu các cơ sở KCB cần nâng cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống lĩnh vực chuyên ngành, trong đó chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các dịch vụ, danh mục kỹ thuật mới, phương pháp mới đã được triển khai tại đơn vị cho người dân biết để tiếp cận dịch vụ; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nâng cao chất lượng bệnh viện.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh Hoa

,
.
.
.