Cần chủ động sử dụng và cân đối nguồn kinh phí từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 17:39, Thứ Tư, 28/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1096/UBND-VX ngày 22-6-2017 về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh (KCB) từ Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017.

Chủ động sử dụng và cân đối nguồn kinh phí từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Chủ động sử dụng và cân đối nguồn kinh phí từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các cơ sở KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện và thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng công tác KCB trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 nhằm bảo đảm tốt quyền lợi người bệnh; chống lạm dụng, trục lợi Quỹ KCB BHYT; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra hiệu quả KCB BHYT của từng cơ sở KCB BHYT theo phân cấp quản lý nhà nước, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện tốt các nội dung như: Nâng cao tinh thần phục vụ và chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu KCB của người dân; tập trung phát triển dịch vụ kỹ thuật cao phục vụ người bệnh tại chỗ, giảm thiểu người bệnh phải chuyển tuyến trên KCB; lựa chọn, sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế phù hợp với tình trạng bệnh lý nhằm mục đích sử dụng Quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của nguồn quỹ được giao. Bên cạnh việc ứng dụng tin học về quản lý chi phí KCB BHYT, đơn vị cần hoàn thiện phần mềm quản lý bệnh viện, cập nhật và chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định ngay sau khi bệnh nhân ra viện để kịp thời cung cấp thông tin quản lý thông tuyến, tra cứu lịch sử KCB BHYT của người bệnh cho các cơ sở KCB BHYT, cơ quan bảo hiểm xã hội, phục vụ công tác giám định, thanh toán và chống lạm dụng Quỹ KCB BHYT trên địa bàn…

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phải phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách BHYT để người dân, cơ quan, đơn vị nhận thức đúng về BHYT là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân đạo, chia sẻ cộng đồng sâu sắc, cơ chế tài chính có hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cho người dân, giúp họ tránh được nghèo đói do bệnh tật và cũng vì lợi ích chung của nhân dân, Nhà nước, tránh lãng phí, lạm dụng Quỹ BHYT, tích cực tham gia BHYT; đẩy nhanh tiến độ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu dân số có BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao; xử lý nghiêm trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHYT...

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ KCB BHYT trên địa bàn, nhất là chi KCB tại trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cho công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Thanh Hoa

,
.
.
.