Tuyên Hoá triển khai ký cam kết thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ

Cập nhật lúc 16:15, Thứ Bảy, 29/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá vừa mới ban hành Công văn số 113 - CV/HU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ).

Theo đó, huyện Tuyên Hoá đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cần tích cực triển khai tổ chức cho các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện tiến hành ký cam kết thực hiện có hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ.

Các học sinh Trường Mầm non Đồng Lê đều được đến đúng độ tuổi.
Các học sinh Trường ầm non Đồng Lê đều được đến đúng độ tuổi.

Cùng với đó, UBND huyện Tuyên Hoá đã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung như: Quán triệt và triển khai thực hiện Công văn số 113- CV/HU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DS-KHHGĐ; yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận động, tổ chức ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, bảo đảm 100% cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện; các tập thể, đơn vị có trách nhiệm ký cam kết với UBND huyện trong thực hiện các quy định về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; giao cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đồng thời báo cáo về Thường trực Huyện ủy, UBND huyện...

Được biết, năm 2016, công tác DS - KHHGĐ ở Tuyên Hoá dù có nhiều chuyển biến nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn đang còn ở mức cao (20,33%), một số xã trên 30% (như: Đồng Hóa 39%, Châu Hóa 33,3%, Lâm Hóa 33,3%). Cá biệt, có 14 cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đã vi phạm chính sách DS - KHHGĐ...

Văn Minh

,
.
.
.