Tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người

Cập nhật lúc 09:00, Thứ Sáu, 31/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 30-3-2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 03/CĐ-CT về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình, điện các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Quảng Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Nội dung công điện như sau:

Theo Thông báo của Tổ chức Nông nghiệp và lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO), trong gần 3 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã ghi nhận 533 người bị nhiễm vi rút cúm A/H7N9, trong đó các tỉnh có chung biên giới với nước ta là Quảng Tây có 17 người bị nhiễm cúm A/H7N9 do tiếp xúc với gia cầm sống bán tại chợ và tỉnh Vân Nam có 2 người mắc bệnh; đồng thời Trung Quốc đã phát hiện trên 2.000 mẫu dương tính với vi rút cúm A/H7N9 trên gà, vịt, bồ câu, vẹt, ở môi trường tại các chợ và một số trường hợp ở trại gia cầm nuôi thương phẩm, gia cầm giống.

Để chủ động ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác (A/H5N2, A/H5N8) xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh ta thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hạn chế thấp nhất vi rút cúm lây nhiễm và gây tử vong cho người, thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện Công điện số 427/CĐ-TTg ngày 27-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống vi rút A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm vào Việt Nam; Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14-2-2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm Công văn số 18/TTg-KGVX ngày 27-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; Công văn số 324/UBND-KTN ngày 6-3-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; Công điện số 02/CĐ-CT ngày 22-2-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhập vào tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 295/UBND-KTN ngày 2-3-2017 về thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường cán bộ về các địa phương, cơ sở đôn đốc, hướng dẫn việc công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gia cầm trên địa bàn và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1/2017, trong đó tập trung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực buôn bán, giết mổ gia cầm ở các chợ có bán gia cầm sống và sau mỗi buổi chợ.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện hoặc giám sát việc tiêu độc khử trùng các xe vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm đi qua và nhập vào địa bàn; phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm sai quy định, không rõ nguồn gốc.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát chủ động cúm gia cầm và môi trường nhằm phát hiện sớm vi rút cúm A/H5N1, A/H5N6 và H7N9 trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Y tế thực hiện công tác phòng chống bệnh lây truyền giữa động vật và người; phối hợp tổ chức diễn tập tình huống khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9 theo kế hoạch ứng phó cúm A/H7N9 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời để nghiêm cấm triệt để các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới; giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài những nội dung công việc được giao theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quá trình tổn chức triển khai thực hiện.

,
.
.
.