Về thôn 9 năm không sinh con thứ 3

Cập nhật lúc 10:58, Chủ Nhật, 08/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ 9 năm qua, thôn Bàu, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa không có gia đình sinh con thứ 3.

Hiện nay, trong khi nhiều địa phương ở huyện Tuyên Hóa đang đau đầu với vấn đề sinh con thứ 3, thôn Bàu, xã Văn Hóa lại là một điểm sáng dân số vì suốt 9 năm qua không có trường hợp sinh con thứ 3. Điều này cũng cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ trong nhận thức của người dân nơi đây khi không còn mang nặng tư tưởng trọng nam kinh nữ, cũng như sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể địa phương đến công tác DS-KHHGĐ.

Thôn Bàu hiện có 62 hộ với 25 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, 9 cặp vợ chồng sinh con một bề, trong đó có 5 cặp sinh con một bề là gái, nhưng quan tâm không sinh con thứ 3.  Xác định ổn định và duy trì mức tăng dân số hợp lý là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm UBND xã Văn Hóa thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách DS - KHHGĐ.

Trong đó, xã giao nhiệm vụ cho Chi hội phụ nữ các thôn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, tổ chức tư vấn trực tiếp, vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tích cực tìm hiểu và áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, an toàn, như: đình sản, đặt vòng, uống thuốc tránh thai và sử dụng bao cao su. Đồng thời, chị em  tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội về hiệu quả của việc sinh ít con để tạo điều kiện nuôi dạy con tốt cũng như phát triển kinh tế gia đình.

Chị Trần Thị Thành, cộng tác viên dân số thôn Bàu cho biết, điểm nổi bật trong công tác DS-KHHGĐ của thôn là việc tổ chức rộng rãi các hình thức đăng ký thực hiện KHHGĐ đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vào đầu năm, đồng thời coi trọng khuyến khích cá nhân tự giác thực hiện. Các hoạt động truyền thông, tư vấn tại gia đình và sinh hoạt đoàn thể được phát huy hiệu quả. Từ việc tự nhận thức đầy đủ mặt lợi của sinh đẻ có kế hoạch, chị em thường xuyên tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trẻ có ý thức tự giác thực hiện công tác DS-KHHGĐ, tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Mặt khác, CLB “Không sinh con thứ 3” của thôn được duy trì và hoạt động thường xuyên, thu hút 40 hội viên tham gia. CLB sinh hoạt 1 tháng/1 lần nhằm tuyên truyền về vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các biện pháp KHHGĐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Tham gia sinh hoạt CLB, các thành viên có thêm nhiều kiến thức về pháp luật, kinh nghiệm trong chăm sóc và nuôi dạy con, tâm lý lứa tuổi, chăm sóc bà mẹ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên...

Theo chị Lê Thị Nhàn, chuyên trách dân số xã Văn Hóa, việc phấn đấu 9 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên là một thành tích không dễ gì đạt được, đặc biệt với một thôn quê còn nhiều khó khăn như thôn Bàu. Để duy trì, kéo dài thành tích này, thôn vẫn còn nhiều khó khăn, cần có sự chung sức, chung lòng của chính quyền địa phương cũng như đội ngũ những người làm công tác dân số và người dân trong thôn; đặc biệt là cần có sự quan tâm khen thưởng, khích lệ kịp thời.

T. Hoa


 

,
.
.
.