Công an tỉnh: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012

Cập nhật lúc 10:59, Thứ Sáu, 10/02/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-2-2012, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012. Tham dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng V28. Về phía tỉnh ta có các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại tá Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Anh1.jpg

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: A.T

Năm 2011, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng triển khai sâu rộng trên nhiều địa bàn, lĩnh vực, cả trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học và ngoài xã hội. Việc triển khai được tổ chức bằng nhiều hình thức, biện pháp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể, gắn nội dung xây dựng phong trào với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của lực lượng nồng cốt là công tác ANTT ở cơ sở. Nét nổi bật trong công tác xây dựng phong trào năm 2011 của Công an tỉnh là đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường đảm bảo ANTT trường học, phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng mô hình "Trường học an toàn về ANTT" giai đoạn 2011-2015...

Qua phân loại thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011, có 131/159 xã, phường, thị trấn đạt loại khá, 28/159 xã, phường, thị trấn trung bình; khối cơ quan, doanh nghiệp do cấp huyện quản lý có 194/211 đơn vị đạt khá, 15/211 đơn vị đạt trung bình; khối cơ quan doanh nghiệp cấp tỉnh quản lý có 154/169 đơn vị khá, 10/169 đơn vị trung bình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện phong trào vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân có lúc, có nơi chưa được triển khai thường xuyên, sâu rộng; sự phối hợp triển khai các nghị quyết, kế hoạch liên tịch của một số cơ quan, ban, ngành chưa được chặt chẽ, đồng bộ; công tác kiểm tra, hướng dẫn để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng phong trào chưa được quan tâm đúng mức...

Để khắc phục những hạn chế trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong năm 2012, Công an tỉnh xác định: Cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đổi mới nội dung, biện pháp vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH; chú trọng công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết, kế hoạch liên ngành; phối hợp giữa các lực lượng trong CAND trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở; củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phong trào thi đua “Xây dựng người công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận đã biểu dương những kết quả đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 trên địa bàn tỉnh ta. Để xây dựng được phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả thiết thực trong năm 2012, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  chỉ đạo: Cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, nhằm làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác xây dựng phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình, có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh và là tốt công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào... Mặt khác, cần kết hợp chặt chẽ phong trào bảo vệ ANTQ với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị; lực lượng công an các cấp phải làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng 3 cờ thi đua và 7 bằng khen cho các tập thể; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua và 10 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 45 tập thể, 46 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011.

                                                                                        A.T

 

 

 

 

 

,
.
.
.