Phát hiện số tiền sai phạm qua thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính hơn 14 tỷ đồng

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Sáu, 23/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2017 toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 168 cuộc thanh tra, trong đó có 44 cuộc thanh tra hành chính, 124 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14,210 tỷ đồng.

a
Một trong nhiều công xây dựng trái phép nhằm lấn chiếm đất đai bị xử lý tháo dỡ ở phường Quảng Long (Ba Đồn).

Cụ thể, qua thực hiện 44 cuộc thanh tra hành chính tại 65 đơn vị đã phát hiện 30 đơn vị có vi phạm với số tiền, đất, tài sản được phát hiện có vi phạm 7,650 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi 1,850 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 22 tổ chức và 43 cá nhân; thực hiện kiến nghị khác với số tiền 5,8 tỷ đồng...

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã triển khai 124 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.535 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 6,560 tỷ đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi 431,438 triệu đồng; giảm trừ ngân sách hơn 4,869 tỷ đồng và đã ban hành 304 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,260 tỷ đồng.

Bùi Thành

                                                             

,
.
.
.