Tăng cường công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật lúc 12:10, Thứ Sáu, 12/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 746/UBND-TNMT vừa mới ban hành, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn, phân loại các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương đánh giá những mặt được, bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiện nay; nguyên nhân vi phạm để đề xuất giải pháp cụ thể khắc phục, hạn chế vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đất nông nghiệp được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai, rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật về đất đai theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

A.T


 

,
.
.
.