Huyện Minh Hóa: Quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố

Cập nhật lúc 08:05, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-5, huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban và 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố. Luật gồm 8 chương, 51 điều quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố.

Các đại biểu cũng được xem phim tài liệu phản ánh các hoạt động bạo động, khủng bố và những phương thức hoạt động của các tổ chức phản động trên thế giới và trong nước.

Qua đó, giúp mỗi đại biểu nắm bắt được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, đặc biệt là việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dày công xây dựng. Từ đó, nâng tinh thần cao cảnh giác, chủ động phòng chống, kiên quyết không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa) 

,
.
.
.