Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Những chuyển biến đáng ghi nhận

Cập nhật lúc 09:07, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) thời gian qua ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng. Mỗi năm, các địa phương, cơ quan đơn vị đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng và điều quan trọng hơn là ý thức về THTK, CLP đã dần trở thành nếp sinh hoạt của đại bộ phận cán bộ, công chức.

Ngay sau khi kiện toàn lại bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ (2016-2021),UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm kiểm soát và triển khai có hiệu quả công tác THTK, CLP trên địa bàn. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả nổi bật là, thông qua giao dự toán ngân sách năm 2016 và 2017, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu số kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên10%. Theo đó, năm 2016 khối huyện, thành phố đã tiết kiệm được 19.911 triệu đồng; khối Đảng, đoàn thể 730 triệu đồng và khối cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh 16.000 triệu đồng. Cùng với đó, công tác thẩm tra quyết toán tài chính các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cũng được chú trọng.

Công trình cầu Nhật Lệ 2, áp dụng 2 sáng kiến đã tiết kiệm được 1,6 tỷ đồng.
Công trình cầu Nhật Lệ 2, áp dụng 2 sáng kiến đã tiết kiệm được 1,6 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, quyết toán năm 2015, đơn vị chức năng đã phát hiện các khoản chi chưa đúng mục đích nên giảm trừ cấp phát ngân sách, tiết kiệm cho ngân sách 652 triệu đồng. Năm 2017, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, để phục vụ cho việc điều chỉnh hệ số lương cơ bản từ 1-7-2017.

Lĩnh vực thẩm định phê duyệt dự toán được xem là khâu trọng yếu trong quản lý ngân sách,những lâu nay thực hiện chưa mấy hiệu quả. Lần này, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, công khai tài chính ngân sách; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở cho việc THTK, CLP và tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Trên lĩnh vực quản lý giá, tài sản công, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị, địa phương triển khai hoàn thiện định mức chi tiêu và trang bị tài sản, xây dựng biện pháp THTK CLP trong các lĩnh vực hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng ngân sách, vốn và tài sản Nhà nước trong sản xuất kinh doanh; tập trung rà soát xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức cụ thể. Năm 2016 và quý I-2017, toàn tỉnh đã thực hiện thanh lý 16 xe ô tô, điều chuyển 11 xe ô tô, giá trị còn lại 1.973 triệu đồng tiết kiệm kinh phí mua sắm từ nguồn ngân sách; xử lý bán tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, nộp ngân sách 19,6 tỷ đồng.

Qua nắm bắt tình hình được biết, thời gian qua thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cơ bản thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan, đơn vị. Nếu như trước đây mỗi lần lãnh đạo tỉnh, huyện về cơ sở xe cộ rồng rắn cả một đoàn dài, thì 2 năm nay đã chấm dứt tình trạng đó. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện khi đi về cơ sở đều ghép xe để ngồi hết số ghế của xe hoặc đi xe chung, tránh lãng phí, được dư luận hết sức đồng tình.

Trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2016 và 2017, nhận thấy không còn tình trạng sử dụng xe biển xanh đi việc riêng, đi lễ chùa như mấy năm trước. Cá biệt có một vài cá nhân vi phạm sử dụng xe công vào việc riêng bị quần chúng nhân dân và báo chí phán ánh, đã được lãnh đạo tỉnh đã xử lý kịp thời, nghiêm túc. Đặc biệt, trong dịp tết vừa qua, tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, qua đó tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, dành thời gian và kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng, tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quản lý đầu tư vốn, rà soát các công trình thực hiện không hiệu quả để có giải pháp khắc phục, ưu tiên các công trình trọng điểm, triển khai có hiệu quả, cấp thiết.

Qua rà soát, địa phương đã xử lý bố trí, điều chuyển 7 trụ sở nguyên giá 15,3 tỷ đồng, quyền sử dụng đất 6,7 tỷ đồng tiết kiệm chi đầu tư xây dựng trụ sở mới. Mặt khác, định kỳ hàng tháng, tỉnh cũng giao các cơ quan chức năng công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn làm cơ sở để xây dựng dự toán, thực hiện thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước bảo đảm THTK, CLP.

Ngoài ra, trong các doanh nghiệp Nhà nước, công tác THTK, CLP cũng được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc quản lý tài sản Nhà nước như sử dụng đất đúng mục đích ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong năm 2016 và quý I-2017, các đơn vị đã thực hiện tiết kiệm 1,1 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh.

Ngoài việc sử dụng các biện pháp THTK, tỉnh cũng tăng cường công tác thanh, kiểm tra về THTK, CLP. Trong năm 2016 và quý I-2017, đã chỉ đạo Thanh tra Sở Tài chính tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra duyệt quyết toán các đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. Qua kiểm tra đã xử lý thu hồi vào tài khoản tạm giữ, hoàn trả ngân sách các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách của Nhà nước với số tiền hơn gần 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nói trên, công tác THTK, CLP vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, vẫn còn một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng lợi dụng xe công vào việc riêng, sử dụng ngân sách nhà nước để tiếp khách ăn uống quá định mức cho phép. Công tác quản lý tài nguyên đất đai, tài sản công ở một số doanh nghiệp Nhà nước chưa tốt, còn xả ra rình trạng cho thuê đất, bán tài nguyên sai quy định, làm thất thoát tài sản nhà nước...   

Trọng Thái 

,
.
.
.